Леонід Тулуш, керівник експертно-аналітичного відділу СМПУ: держава не повинна залишати представників молочної галузі наодинці зі своїми проблемами

Незважаючи на наявність бюджетної підтримки, криза в молочній галузі в останні роки лише поглиблюється. 

Це проявляється у:

– суттєвому зниженні обсягів виробництва молока: 2021 р. проти 2018 р. – загалом більш як на 14 %, у підприємствах – майже на 2 %, у населення – майже на 20 %.

– суттєвому зниженні обсягів промислової переробки молока: 2021 р. проти 2018 р. – загалом більш як на 26 %, від підприємств – на 10 %, від населення – більш як на 50 %.

– катастрофічному зростанні обсягів імпорту молока (в молокопродуктах) по відношенню до обсягів його промпереробки: 2021 р. проти 2018 р. – із 4,3 % до 24,5 % (майже у 6 разів);

– значному зростанні цін на молоко-сировину в Україні: станом на вересень 2021 р. внутрішні ціни майже на 8 % перевищували середній показник по країнах ЄС, на 18 % – рівень цін у Польщі, майже на 30 % – рівень цін у Білорусі; при цьому внутрішня ціна на молоко сировину станом на кінець 2018 р. була конкурентною;

– суттєвому погіршенні співвідношення між обсягами експорту та імпорту молокопродуктів (у перерахунку на молоко): 2021 р. проти 2018 р. – із 4,5 % до 0,5 % (майже на порядок);

– суттєвому погіршенні співвідношення між обсягами експорту та імпорту молокопродуктів (у вартісному вимірі): 2021 р. проти 2018 р. – із 2,8 % до 0,48 % (майже на у 6 разів), а відповідно – сальдо експорту та імпорту молокопродуктів: 2021 р. проти 2018 р. – із позитивних 171 млн дол. до негативних 185 млн дол до 0,48 %;

– суттєвому зниженні обсягу виробництва молокопродуктів – особливо експортноорієнтованих та з високою доданою вартістю: за 8 міс. 2021 р. проти 8 міс. 2018 р. – обсяги виробництва масла та сироватки (у порошку) знизились більш як на третину, СЗМ та казеїну – більш як на 30 %; сиру твердого – майже на чверть.

Більшість програм бюджетної підтримки є «котловими» – тобто доступними для будь-яких тваринницьких індустрій, включно й молочне скотарство. Але через досить довгий період окупності інвестицій фактична частка галузі в рамках «котлових» бюджетних програм є несуттєвою.

  Навіть з врахуванням всіх спеціальних програм обсяги бюджетної підтримки розвитку молочної галузі у 2020 році не перевищують 0,5 млрд грн або 12,5 % загальних обсягів підтримки розвитку АПК. Тобто, галузі, яка виробляє продукції більш як на 100 млрд грн, надається державна підтримка лише в обсязі менш як 0,5 % від вартості випуску продукції. За таких умов найбільше страждають представники молокопереробних підприємств, які змушені згортати обсяги своєї діяльності в умовах дефіциту молока-сировини та його високої ціни.

Обсяги державної підтримки, запропоновані бюджетом-2022 не здатні змінити наявні негативні тренди розвитку молочної галузі. Передбачені бюджетом обсяги держпідтримки є суто «ритуальними», не здатними змінити негативні тренди в галузі. Це матиме вкрай негативні наслідки як для молочної індустрії, так і для вітчизняної економіки в цілому.

З метою подолання негативних процесів, що відбуваються в молочній галузі, назріла потреба у застосуванні дієвого важелю фінансового стимулювання розвитку молочного скотарства та молокопереробки.

Таким важелем може бути спеціальний порядок оподаткування ПДВ поставок молоко-сировини на промислову переробку, який зможе знизити її вартість шляхом формування спеціального фонду за рахунок їх ПДВ-зобов’язань молочних підприємств перед бюджетом. Це стимулюватиме не лише збільшення обсягів виробництва молока, а й збільшення обсягів промислової переробки в Україні. Це вкрай важливо як для вирішення питань сільської зайнятості, так і для подолання проблеми наповнення бюджетів територіальних громад за рахунок зменшення рівня тінізації ринку молокопереробки.