Об’єднання «Спілка молочних підприємств України» (СМПУ) було створено у 2001 році. Засновниками стали 19 компаній: молокопереробні підприємства, а також компанії, що забезпечують молокопереробні підприємства необхідним обладнанням, інгредієнтами, технологіями та послугами. 

Зараз учасниками СМПУ є 58 компаній. Це 37 молочних компаній, які разом мають 44 виробничі площадки. Учасниками є також 11 сільськогосподарських підприємств з виробництва молока та 10 компаній-супутників молочної галузі.

70% молока, що надходить на переробку в Україні, переробляють саме переробні підприємства СМПУ. 20 молочних компаній Об’єднання експортують свою продукцію до країн ЄС. 

Місія СМПУ – сприяти розвитку молочної галузі України, співпрацюючи з органами влади та міжнародними організаціями в розробці державних програм та законопроектів, створювати передумови для впровадження українськими переробниками сучасних практик молочного бізнесу, забезпечувати дотримання правил добросовісної конкуренції, зміцнювати професійні зв’язки з колегами в ЄС для гармонійної співпраці та відповідності всіх секторів молочної галузі України міжнародним стандартам.

Представники Спілки входять до складу Робочої групи з питань вирішення проблем розвитку галузі тваринництва, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства, Ради з просування експорту при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі та Ради експортерів при Міністерстві закордонних справ, Федерації роботодавців України, Робочої групи з питань агропромислового розвитку України, Торгово-промислової палати України.

Важливим напрямом діяльності Спілки є сприяння створенню цивілізованих ринкових умов виробництва та реалізації продукції, усуненню недобросовісної конкуренції та фальсифікованої продукції на внутрішньому ринку. При фінансовій підтримці та за участю Спілки розробляються інші державні стандарти та нормативні документи, що діють в галузі виробництва і переробки молока. Спілка входить до складу Технічного комітету стандартизації “Молоко, м’ясо та продукти їх переробки” (ТК 140).

Здійснюється постійний моніторинг нормативно-правової бази, відслідковуються процеси підготовки найважливіших документів у Верховній Раді України, Уряді, інших органах виконавчої влади.

У своїй роботі Спілка співпрацює з профільними університетами, академіями, міжнародними організаціями, що дає можливість вільного доступу до міжнародних стандартів, законодавчих актів, наукових розробок, методик, маркетингових досліджень, що дозволяє прискорити роботу по гармонізації української нормативно-правової бази в сфері молочної галузі, модернізацію і розвиток молочної промисловості у відповідності з вимогами Європейського Союзу та Світової Організації Торгівлі.

В перші місяці після запровадження воєнного стану здійснювався захист інтересів молокопереробних підприємств шляхом внесення пропозицій щодо оптимізації переліку товарів критичного імпорту в частині товарних позицій молокопродуктів.

Здійснювалося лобіювання доступу підприємств-членів Спілки до природного газу за пільговою ціною, що позитивно позначилось на їх фінансовому стані в умовах воєнного стану.

Проводилося лобіювання участі підприємств-членів Спілки у програмах державного замовлення та забезпечення своєчасності розрахунків за поставлені молокопродукти в межах держзамовлення.

Проводилася активізація процесу законодавчого врегулювання взаємовідносин між виробниками/постачальниками продуктів харчування та торгівельними мережами.

Осрбливу увагу було приділено забезпеченню доступу молокопереробних підприємств до програми доступного кредитування «5-7-9».

Основні напрямки роботи Спілки молочних підприємств:

–   актуалізація законодавства України, що регламентує діяльність у сфері виробництва молокопродуктів;

⁃ законодавче врегулювання взаємовідносин виробників і торговельних мереж;

 ⁃ вирішення оперативних питань експортної логістики;

 ⁃ забезпечення переробних підприємств природним газом за пільгових умов;

 ⁃ інші питання, важливі для стабільної роботи переробної галузі в умовах війни.