Бізнес в Україні послаблює песимістичні настрої

Бізнес пом’якшив негативні очікування щодо динаміки обсягів виробництва в наступні 12 місяців.

Про це свідчать результати опитування керівників щодо ділової активності своїх компаній, яке Національний банк провів у ІV кварталі 2022 року.

«Індекс ділових очікувань підприємств (ІДО) зріс до 83,5% порівняно з 79,5% у ІІІ кварталі 2022 року. Незначне послаблення негативних очікувань відбулося переважно за рахунок менш песимістичних оцінок щодо інвестиційних видатків і кількості працівників», —  пояснюють у НБУ.

Зазначається, що інфляційні очікування бізнесу поліпшилися: у IV кварталі 2022 року очікувана річна інфляція становила 23,3% порівняно з 25,2% у попередньому кварталі. 71,8% опитаних підприємств вважають, що інфляція в наступні 12 місяців не перевищить 30%.

На думку 89,2% респондентів, найвагомішим проінфляційним чинником залишаються воєнні дії. Суттєво посилився вплив фактору «витрати на виробництво».

Майже вдвічі скоротилася частка тих, хто очікує курс національної валюти в межах 38–40 грн/$. Середнє значення обмінного курсу, на яке респонденти очікують через 12 місяців, становить 42,59 грн/$ (у попередньому кварталі — 41.93 грн/$).

Попри пом’якшення другий квартал поспіль оцінок респондентів щодо поточного фінансово-економічного стану власних підприємств, загальна оцінка залишається негативною. Водночас поліпшилися, хоча й залишаються негативними, очікування респондентів щодо змін фінансово-економічного стану підприємств у наступні 12 місяців.

Бізнес продовжує очікувати зменшення обсягів реалізації продукції, зокрема на зовнішньому ринку. Зростання загальних обсягів реалізації очікують лише підприємства торгівлі.

Підприємства, що залучають іноземні інвестиції, очікують збільшення їх обсягів у наступні 12 місяців: баланс відповідей — 8,5%. Найвищі очікування мають підприємства енерго- та водопостачання, транспорту та зв’язку, сільського господарства.