Директорат охорони здоров’я та безпечності харчових продуктів Європейської комісії провів перевірку в молочній галузі Польщі

Дистанційний аудит DG Sante у березні 2021 року в Польщі виявив, що система забезпечення безпечності продукції добре розроблена, але відсутність навчання та внутрішніх аудитів послаблює її ефективність.

Про це повідомляє Інфагро з посиланням на foodsafetynews.com.

Традиційні молочні продукти, що виготовляються на несанкціонованих підприємствах, продаються на внутрішньому ринку, що є порушенням законодавства ЄС.  Процедури затвердження, реєстрації та переліку підприємств, які є частиною ланцюга постачання молочних продуктів, також не повністю відповідають правилам ЄС, доповіли аудитори.

Аудиторська група відзначила прогалини в знаннях деяких інспекторів, що стосуються таких сфер як оцінка мікробіологічних критеріїв Listeria monocytogenes у молочних продуктах, а також процедур на основі аналізу ризиків і критичних контрольних точок (HACCP). Аудитори вважають, що це негативно впливає на рівень компетентності персоналу, що зайнятий офіційним контролем у секторі.

Офіційні тести молочних продуктів на наявність мікроорганізмів в 2018 і 2019 роках виявили Listeria monocytogenes у 32 партіях із 1973 проб і Salmonella у двох партіях із 695 перевірених.  Відбір зразків за критеріями гігієни процесу виявив коагулазопозитивні стафілококи в 33 із 1146 партій і E. coli у 22 партіях із 757 перевірених.

За словами аудиторів, попереджувальні заходи, що вживалися щодо молочних продуктів, не були повністю задовільними та не відповідали інструкціям.

Аудиторська група оцінила дії державних органів у зв’язку з двома попередженнями RASFF у 2019 році щодо виявлення Salmonella в сухому молоці та Listeria monocytogenes у сирі.  У випадку з Salmonella причиною було визначено незадовільну гігієну процесу виробничої лінії.  Державні контрольні органи призупинили роботу на цій лінії, а пізніше її закрили, але вони не взяли зразки інших партій, можливо виготовлених на тій самій лінії, як того вимагають інструкції.

У випадку Listeria органи влади помітили результат недотримання правил лише через 20 днів.  Ця затримка була пов’язана з неправильним розумінням агентством вимог і дій, які необхідно вживати у разі отримання позитивних зразків із вмістом нижче 100 колонієутворюючих одиниць на грам.

«Коригувальні дії були обмежені залученими харчовими підприємствами та районами, і не було надано доказів того, що отримана інформація використовувалася для покращення відповідних аспектів системи контролю та запобігання можливому повторенню в інших місцях», – йдеться у звіті.

Польська влада заявила, що рекомендації будуть розглянуті шляхом навчання, нагадування чиновникам про певні правила та переглянуті контрольні списки.