Характеристика зовнішньої торгівлі: сир

Стан зовнішньої торгівлі продукцією ТП 0406 – Сири – вирізняється суттєвим зростанням обсягів імпорту з 2019 року.

Якщо у 2017 році обсяги експорту та імпорту продукції ТП 0406 були майже рівними – 9 т та 10 т відповідно, то з 2019 року відбулося суттєве зростання обсягів імпорту (55,2 тис т у 2021 році – у 5,5 разів більше за 2017 рік).

Натомість обсяги експорту сирів динамічно знижувались і у 2021 році опустились до 6,9 тис т – тобто лише 76 % проти показника 2017 року.

Як наслідок, різниця між обсягами експорту та імпорту продукції ТП 0406 зросла із 10,5 % у 2017 році до 8 разів у 2021 році.

Експортується продукція ТП 0406 – Сири – переважно в Казахстан та Молдову (на ці країни приходиться 73% загальних обсягів експорту), імпортується – переважно з Польщі та Німеччини (майже 60%).

Обсяги виробництва сирів інших (ТПП 0406 90) в Україні в останні роки суттєво знижуються: з 95 тис т у 2018 році до 70 тис.т у 2021 році.

У 2021 році дещо зросли обсяги експорту (у натуральному вигляді) ТП 0406 – Сири – на 9 %.

Це відбулось за рахунок зростання обсягів експорту ТПП 0406 10 – Сир свіжий (із 1,4 до 1,8 тис т). Загалом експорт сирів усіх видів не перевищував у 2021 році 7 тис т.

В структурі експорту продукції ТП 0406 – Сири – переважають сири інші (ТПП 040610) – із часткою понад 77 %, в структурі імпорту їх частка є дещо меншою – 57 %.

У 2021 році суттєво зросли обсяги експорту ТПП 040610 – Сир свіжий – у 1,5 рази, сягнувши рівня 18 тис т; проти 2019 року рівень імпорту відповідної ТПП зріс у 3 рази.

При цьому ціни імпорту відповідної ТПП залишались практично незмінними, протягом 2021 року ціни експорту ТПП 040610 були у 1,5 рази нижчими за ціни імпорту.

Обсяги експорту ТПП 040630 – Сир плавлений – зросли на 35 % – до 0,56 тис т.

Натомість обсяги імпорту ТПП 040630 – Сир плавлений – є на порядок вищими і у 2021 р. сягнули рівня 6,5 тис т (+13 % проти рівня 2020 року).

Ціни імпорту ТПП 040630 – Сир плавлений – у 1,5 рази перевищували ціни експорту відповідної ТПП.

Обсяги імпорту ТПП 040630 – Сир плавлений – розподілились протягом року досить рівномірно, натомість обсяги експорту цієї ТПП вирізняються досить значною волатильністю.

ТПП 040630 – Сир плавлений – імпортується з Німеччини та Польщі (сукупно ці дві країни займають понад 91% у загальних обсягах імпорту за цією ТПП).

Натомість в Молдову спрямовується понад 40% загальних обсягів експорту за ТПП 040630 – Сир плавлений. Сукупна частка Молдови, Іраку та Азербайджану складає майже 84%.

Ціни експорту ТПП 040630 – Сир плавлений – характеризувались у 2021 році досить значною волатильністю – від 2500 дол/т на початку та в середині 2021 року, до 3500 дол/т наприкінці 2021 року.

Обсяги експорту ТПП 040690 – Сир інший – у 2021 році залишились фактично на рівні 2020 р. і склали 4,6 тис т (+1 %).

Обсяги імпорту ТПП 040690 – Сир інший – у 2021 році зросли не суттєво (+5 % до рівня 2020 року) і сягнули рівня 28 тис т.

Ціни експорту ТПП 040690 у 2021 році дещо зросли – із 4300 до 4700 дол/т.

Обсяги експорту даної ТПП характеризувались значною волатильністю.

Натомість обсяги імпорту ТПП 040690 – Сир інший – із ІІ півріччя 2021 року динамічно зростали і у листопаді-грудні становили майже 3 тис т щомісяця.

Ціни імпорту ТПП 040690 – Сир інший – на 17 % перевищували ціни експорту.

ТПП 040690 – Сир інший – імпортується переважно з Польщі та Німеччини. Сукупно ці дві країни займають понад 63 % у загальних обсягах імпорту за цією ТПП.

Натомість експорт ТПП 040690 – Сир інший – у 2021 році здійснювався фактично лише у Казахстан (60 %) та Молдову (31 %). На ці дві країни приходилось понад 91% загальних обсягів експорту за відповідною ТПП.