Леонід Тулуш: Про стан зовнішньої торгівлі молочними продуктами у 2023 році

Леонід Тулуш, керівник експертно-аналітичної служби Спілки молочних підприємств України, завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики ННЦ ІАЕ

У 2023 р. ситуація у сфері зовнішньої торгівлі молокопродуктами суттєво погіршилась у порівнянні із відносно сприятливим у цьому відношенні 2022 р.

Серед ключових причин цього можна виділити:

– несприятливу ринкову кон’юнктуру на світових ринках молокопродуктів (зниження цін на біржові молокопродукти фіксувалось перші три квартали 2023 р.);

– суттєве зростання вартості молоко-сировини в Україні у другій половині (особливо у ІV кварталі) 2023 р. (загалом у ІІ півр.-2023 ціни зросли більш як на 30 %), що призвело до втрати конкурентоспроможності молокопродуктами вітчизняного виробництва;

– блокування експорту окремими східноєвропейськими країнами – сусідками, зокрема Польщею.

Нижче – декілька точкових показників

Обсяги експорту молокопродуктів (МП) товарних позицій (ТП) 0401-0406 УКТ ЗЕД у ІV кв. 2023 р. знизились: vs ІV кв. 2022 р. – на 40 %, vs ІІІ кв. 2023 р. – на 8 %.

Натомість обсяги їх експорту у ІV кв. 2023 р. суттєво зросли: vs ІV кв. 2022 р. – на 45 %, vs ІІІ кв. 2023 р. – на 33 %.

Сальдо експорту-імпорту МП ТП 0401-0406 УКТ ЗЕД знизилось із позитивно ($28,2 млн) у 2022 р. до негативного ($(-77,2) млн) у 2023 р. (зниження на $105,4 млн). З казеїном (ТП 3501) відповідні показники становлять $108 млн та $(-37,2) млн (зниження – на $145,4 млн).

Таким чином, якщо у 2022 р. молочна галузь забезпечувала притік валютної виручки в країну, то у 2023 її внесок у зовнішньо-торгівельний баланс вже був негативним.

У 2022 р. обсяги експорту МП ТП 0401-0406 УКТ ЗЕД (у вартісній оцінці) на 13 % перевищували обсяги імпорту. Натомість, у 2023 р. вже обсяги імпорту на 43 % перевищували обсяги експорту. Причому, якщо порівнювати відношення вартості експорту до вартості імпорту за результатами ІV кварталу, то у 2022 р. обсяги експорту були майже на чверть вищими, а у 2023 р. – вже майже вдвічі меншими за обсяги імпорту.

Обсяги імпорту сирів усіх видів (у вартісній оцінці) (ТП 0406) у 2023 р. уп’ятеро перевищили обсяги їх експорту. По ТП 0404 – молочна сироватка – відповідний показник склав 4,4; по ТП 0403 – Кисломолочні продукти – 4,2. Зазначені показники суттєво знизились проти їх рівня у 2022 р.

Крім того, у 2023 р. суттєво погіршилось співвідношення між вартістю експорту та вартістю імпорту МП ТП 0402 – Сухе та згущене молоко (більш як у півтора рази) та ТП 0405 – Масло та молочні жири (більш як у чотири рази).

З вересня 2023 р. сальдо зовнішньої торгівлі МП ТП 0401-0406 та ТП 3501 – Казеїн стало стабільно негативним, а у ІV кв. 2023 р. його середньомісячне значення перевищувало $10 млн.

У 2024 р., принаймні у першому його кварталі, ситуація у сфері зовнішньої торгівлі молокопродуктами суттєво не зміниться – тренд, сформований у ІV кв. 2023 р. буде продовжуватись і у І кв. 2024 р. Конкурентоспроможність молокопродуктів вітчизняного виробництва на зовнішніх ринках є недостатньою внаслідок досить високого рівня цін на молоко-сировину в Україні, який фіксувався у ІV кв. 2023 р. (зокрема, у перерахунку на євро).

Ситуація може поліпшитись за рахунок:

а) зростання цін на біржові молокопродукти на світових ринках (у ІV кв. 2023 р. вони зростали, але темп зростання був незначним);

б) зростання вартості молоко-сировини у світі (насамперед, в країнах ЄС);

в) корекції цін на молоко-сировину в Україні у І півріччі 2024 року, в тому числі й внаслідок девальвації національної валюти;

г) врегулювання ситуації із пропуском українських товарів на західному кордоні України (забезпечення прогнозованості експорту).

fb