Леонід Тулуш: В нинішніх умовах необхідна своєчасна державна реакція на негативні процеси в молочній галузі

Леонід Тулуш керівник експертно-аналітичної служби СМПУ

Сальдо експорту-імпорту молокопродуктів ТП 0401-0406 УКТ ЗЕД у грудні вперше за час воєнного стану було негативним (-$2,2 млн.).

При цьому, ще у вересні обсяги експорту у 2,2 рази перевищували обсяги імпорту, а позитивне сальдо сягало майже $20 млн.

Обсяги експорту у грудні знизились майже до рівня травня: -50 % проти рівня вересня. Суттєве зниження обсягів експорту триває вже третій місяць поспіль.

Натомість обсяги імпорту вже третій місяць поспіль зростають – показник грудня більш як на 25 % перевищує показник вересня.

Загалом по 2022 р. обсяги експорту молокопродуктів ТП 0401-0406 УКТ ЗЕД сягнули $252 млн і на 12,6 % перевищили обсяги імпорту. Зростання проти рівня 2021 р. склало 41,5 %

Обсяги імпорту склали $224 млн або лише 60 % від показника 2021 р. (графіки додаються).

Сальдо експорту-імпорту у 2022 р., на відміну від двох попередніх років, було позитивним ($28,2 млн. – причому більш як 70 % цього значення приходиться на вересень).

В розрізі окремих товарних позицій у 2022р. сальдо експорту-імпорту було негативним по: ТП 0403 – Кисломолочна продукція – -6,4 тис т або $10,3 млн (імпорт перевищив експорт у 3,2 рази); та ТП 0406 – Сири різних видів – -24,8 тис т або $140 млн (імпорт перевищив експорт у 4,3 рази).

Попри позитивні показники ЗЕД із молокопродуктами у 2022 році, показники грудня насторожують.

Стає очевидним, що дія фактору «воєнного стану» вже вичерпується, і ситуація в галузі повертається до стану 2020-2021 рр., коли обсяги імпорту стрімко зростати, перешкоджаючи розвитку вітчизняної молокопереробки.

Особливо це стосується ТП 0406 – Сири, частка якої у загальній вартості імпорту у грудні 2022 р. склала 83,6 %.

Таким чином, можна констатувати, що наразі актуалізуються загрози, що поставали перед молочною галуззю рік назад, а відповідно – знову постає необхідність своєчасної державної реакції на негативні процеси в галузі. В першу чергу, це стосується державного сприяння у забезпеченні належних умов функціонування молокопереробних підприємств, а також сприяння у техніко-технологічній модернізації виробничих потужностей з метою підвищення конкурентоспроможності молокопродуктів вітчизняного виробництва.