Відбулися Загальні збори СМПУ

Відбулися Загальні збори членів Спілки молочних підприємств України, під час яких були обговорені результати діяльності СМПУ за минулий рік та затверджено план подальших дій.

Аналізуючи роботу Об’єднання, голова СМПУ Вадим Чагаровський, зокрема, відзначив значне збільшення кількості питань, якими опікувалася Спілка завдяки зростанню зворотного зв’язку її Учасників.

Відповідно до окреслених ними потреб і проблем (таких як питання балансу споживання, потенціалу потужностей, забезпечення електроенергією та газом, дозвільної системи щодо експорту, змін до постанов Кабінету Міністрів, наказів Міністерств тощо) Спілка ініціювала низку звернень та запитів до центральних органів виконавчої влади, Міністерств та відомств.

Він також повідомив, що кількість учасників об’єднання за рік зросла і зараз налічує 53 підприємства. Крім того, в рамках СМПУ формується Комітет постачальників молока, до якого входять господарства, які виявили бажання вступити до Спілки переробників.

Голова СМПУ Вадим Чагаровський та виконавчий директор СМПУ Арсен Дідур

Оперативна діяльність СМПУ протягом року була спрямована на:

 • захист інтересів молокопереробних підприємств шляхом внесення пропозицій щодо оптимізації переліку товарів критичного імпорту в частині товарних позицій молокопродуктів;
 • лобіювання доступу підприємств-членів Спілки до природного газу за пільговою ціною, що позитивно позначилось на їх фінансовому стані в умовах воєнного стану;
 • лобіювання участі підприємств-членів Спілки у програмах державного замовлення та забезпечення своєчасності розрахунків за поставлені молокопродукти в межах держзамовлення;
 • врегулювання проблеми дискримінаційного порядку справляння ПДФО з населенського молока через необдумані зміни податкового законодавства в перші місяці після запровадження воєнного стану;
 • забезпечення доступу молокопереробних підприємств до програми доступного кредитування «5-7-9»;
 • активізації процесу законодавчого врегулювання взаємовідносин між виробниками/постачальниками продуктів харчування та торгівельними мережами;
 • впорядкування процесу маркування харчових продуктів;
 • сприяння просуванню експорту та врегулювання проблем з експортною логістикою;
 • участь у програмі Відновлення України (Плані Маршалла).

Такою СМПУ активно працювала над удосконаленням державної фінансової підтримки розвитку молокопереробки, системної експертно-аналітичної роботи, та підвищенням авторитету Спілки шляхом участі в інших об’єднаннях.

Враховуючи умови воєнного стану та виклики, які стоять перед галуззю в цілому та молокопереробними підприємствами, зокрема, Спілка напрацювала план подальшої діяльності.

Він полягає, зокрема, у формуванні програмних документів щодо розвитку молочної галузі України; удосконаленні законодавства щодо державної підтримки розвитку молочної галузі; законодавчого (нормативно-правового) врегулювання взаємовідносин між виробниками харчових продуктів та торгівельними мережами, актуалізацією положень законодавства, яке регламентує діяльність у сфері виробництва молокопродуктів (зокрема, скасування Закону України «Про молоко та молокопродукти»; експертний супровід законодавчих ініціатив щодо удосконалення вимог законодавства про харчові продукти).

Крім того, у нинішньому році робота Спілки буду зосереджена на:

 • експертному супроводі реалізації програм державної фінансової підтримки розвитку агропромислового виробництва в частині врахування інтересів молочної галузі;
 • розробці нормативно-правового акту вимог до молока та молочних продуктів, створення бази нормативних документів для боротьби з «сірим» та «тіньовим» ринком; реалізації заходів щодо збільшення ємності на внутрішньому ринку молочних продуктів;
 • оперативному врегулюванні проблем, пов’язаних із експортною логістикою, в тому числі шляхом участі у діяльності Експортно-логістичного штабу;
 • оперативному врегулюванню проблем, пов’язаних із забезпеченням молокопереробних підприємств природним газом; ініціюванню змін до нормативно-правових актів з метою підвищення рівня кредитного забезпечення молокопереробних підприємств, зокрема, шляхом удосконалення програми доступного кредитування «5-7-9»;
 • покращення інституційного забезпечення молочної галузі тощо.

Керівництво СМПУ закликало членів Спілки до подальшої співпраці та спільної участі у вирішення нагальних проблем задля сталого розвитку молокопереробної галузі та відстоювання інтересів її представників.