Показники зовнішньої торгівлі молокопродуктами у 2021 році

У 2021 р. продовжилось погіршення показників зовнішньої торгівлі молокопродуктами груп 0401-0406 УКТ ЗЕД.

Зокрема, якщо характеризувати показники зовнішньої торгівлі молокопродуктами груп 0401-0406 УКТ ЗЕД у натуральному виразі, то:

– продовжилось зниження обсягів експорту – проти 2020р. зріс лише обсяг експорту сирів – до 6,9 тис т (на 0,5 тис т), проте він був меншим, ніж у 2019 р. (7,2 тис т).

– продовжилось зростання обсягів імпорту молокопродуктів – проти 2020 р. дещо зменшився лише обсяг імпорту масла – до 9,1 тис т (на 0,9 тис т), проте все рівно він був майже втричі більшим, ніж у 2019 р. (3,4 тис т).

Найбільше негативне сальдо спостерігається по групі 0406 – сири (-48,3 тис т), а також сформувалось досить значне негативне сальдо по групі 0404 – кисломолочна продукція (-8,5 тис т).

Очевидно, що вже у найближчий час сформується негативне сальдо по групі 0401 – молоко та вершки не згущені, та групі 0405 – масло.

Суттєве позитивне сальдо у 2021 р. спостерігалось лише по групах 0402 – молоко і вершки згущені, та 0404 – молочна сироватка. Проте й воно суттєво знизилось у 2021р.

У 2021 р. імпорт молокопродуктів у вартісному виразі склав $372,8 млн, зрісши більш як на 25 % проти рівня 2020 р. Це відбулося як за рахунок фізичного зростання обсягів імпорту, так і за рахунок зростання цін на молочну продукцію у 2021 р.

При цьому у вартісному вимірі зросли обсяги імпорту усіх товарних позицій, включаючи й масло, обсяги імпорту якого знизились у натуральній оцінці.

Натомість обсяги експорту у вартісному вимірі – завдяки зростанню цін – у 2021 р. майже не змінились – $178 млн (у 2020 р. – $172 млн), склавши менш як 48 % від обсягів імпорту (у 2020 р. – 58 %).

Сальдо експорту-імпорту молокопродуктів знизилось із -$125 млн у 2020 р. до -$195 млн у 2021 р. При цьому у 2019 р. воно було позитивним і складало $75 млн., а у 2018 р. перевищувало $170 млн.

Сальдо експорт-імпорту (у вартісному вимірі) у 2021 р. погіршилось по усіх групах молокопродуктів. Зокрема, по групі 0406 – сири негативне сальдо у 2021 р. сягнуло – $234 млн (у 2020 р. – $186 млн, у 2019 р. -$82 млн)

Поки позитивним сальдо залишається лише по групах: 0402 – молоко та вершки згущені ($36,2 млн); 0404 – молочна сироватка ($10,5 млн); також незначний плюс спостерігається по групі 0405 – масло ($6,8 млн).

ЕКСПОРТ МОЛОКОПРОДУКТІВ у 2021 р.

Зниження обсягів експорту у натуральному виразі відбулося у 2021 р. за всіма групами молокопродуктів, за виключенням групи 0406 – сири, по якій відбулось незначне зростання обсягів експорту – на 8 % (із 6,4 до 6,9 тис т). Практично не змінились обсяги експорту масла (0405) та кисломолочної продукції (0403). Натомість по групах 0401, 0402, 0404 зниження експорту у 2021 р. було відчутним – на 17-20 %.

Обсяги експорту (у натуральному виразі) окремих груп молокопродуктів знизились у 2021 р. у порівнянні з показниками 2018 року: – масла (0405) на 64 % ;- молока та вершків згущених (0402) – на 37 %; молока та вершків незгущених (0401) — на 28 %; молочної сироватки (0404) – на 30 %; сирів (0406) – на 17 %.

Лише обсяги експорту (у натуральному виразі) кисломолочної продукції (0403) поки залишаються на рівні 2018 р.

У 2021 р. продовжилось зростання обсягів імпорту молокопродуктів в Україну. Суттєве зростання обсягів імпорту у натуральному виразі спостерігалось у 2021 р. по усій групі 04 УКТ ЗЕД – за виключенням підгрупи 0405 – масло та пасти.

Сирів (0406) було ввезено більш як 55,2 тис т (на 17 % більше, ніж у 2020 р.), молока та вершків не згущених (0401) та кисломолочної продукції (0403) понад 14 тис т, 9,6 тис т – сироватки.

Найбільші темпи зростання обсягів імпорту у натуральному виразі у 2021 р. характерні для молочної сироватки (0404) – 1,9 рази проти рівня 2020 р., а також кисломолочної продукції (0403) – 1,4 рази проти рівня 2020 р.

Обсяги імпорту молокопродуктів у вартісному виразі – у 2021 році більш як у 4 рази перевищив відповідний показник 2018 року, майже у 2,5 рази – показник 2019 р. та біль ш ніж на 25 % – 2020 р.

Молокопродуктів групи 0401 – молоко та вершки не згущені – у натуральному виразі імпортовано у 2021 р. більш ніж у 10 разів більше, ніж у 2018 р., масла (0405)– у 8,3 рази, молочної сироватки (0404)– у 4,6 разів; сирів – у 4 рази.