Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану» (№1132 від 31 жовтня 2023 р.) набула чинності.

Документ опублікований на Урядовому порталі

Згідно з постановою, учасниками експериментального проєкту є суб’єкти агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 та 2306, та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі.

До переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу на безоплатній основі включається суб’єкт агропромислового комплексу, який зареєстрований у Державному аграрному реєстрі, набув статусу користувача зазначеного Реєстру та відповідає одночасно таким критеріям:

  1. зареєстрований як платник податку на додану вартість станом на 23 лютого 2022 р. та на дату формування електронного запиту програмними засобами Державного аграрного реєстру;
  2. не має податкового боргу за платежем «Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності, за невиконання зобов’язань та штрафні санкції за порушення вимог валютного законодавства» (код платежу — 21081000);
  3. стосовно нього не складений акт податкового органу щодо невстановлення місцезнаходження платника податків у зв’язку із неможливістю проведення перевірки щодо дотримання валютного законодавства;
  4. здійснив з 23 лютого 2022 р. до 27 жовтня 2023 р. (включно) операцію з експорту товару (товарів), за якою банком був завершений валютний нагляд за дотриманням суб’єктом агропромислового комплексу установлених НБУ граничних строків розрахунків за операцією з експорту товару (товарів) після зарахування на поточний рахунок суб’єкта агропромислового комплексу в банку грошових коштів, що надійшли до 27 жовтня 2023 р. (включно) від нерезидента з-за кордону за товар (включаючи кошти, переказані суб’єктом агропромислового комплексу із власного рахунка, відкритого за кордоном, якщо розрахунки за експорт товару здійснювалися через рахунок суб’єкта агропромислового комплексу, відкритий за кордоном, та суб’єктом агропромислового комплексу подано документи іноземного банку, які підтверджують зарахування коштів від нерезидента за товар) або від банку (резидента або нерезидента) за документарним акредитивом.

Рішення про включення, відмову у включенні до або виключення з переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу за заявами суб’єкта агропромислового комплексу приймається Мінагрополітики протягом двох робочих днів з дати подання заяв до Державного аграрного реєстру. Підставою для прийняття рішення про відмову у включенні до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу є невідповідність зазначеним критеріям.

Водночас КМУ вніс у перелік агропродукції, експорт якої підлягає ліцензуванню, пшеницю і суміш пшениці та жита (меслин), жито, ячмінь, овес, кукурудза, соєві боби, ріпак, соняшник, соєву, ріпакову та соняшникову олії, а також макуху. Ця постанова набирає чинності через 10 днів з дня її опублікування.

Режим ліцензування експорту не застосовується у разі, коли суб’єкт зовнішньоекономічної діяльності включений до переліку верифікованих суб’єктів агропромислового комплексу, які здійснюють експорт товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514 та 2306, Порядку реалізації експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану, затвердженого постановою КМУ від 31 жовтня 2023 р. № 1132.