Постанова Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до пункту 10 Порядку реалізації експериментального проекту з верифікації суб’єктів агропромислового комплексу в умовах воєнного стану”

Уряд України вніс зміни до порядку верифікації агроекспортерів в умовах воєнного стану. Вказане рішення затверджено постановою КМУ від 26 січня п.р. №87.

Прийнятою постановою розширено перелік підстав для виключення субʼєкта АПК зі вказаного переліку. «Підставою для виключення суб’єкта агропромислового комплексу із переліку верифікованих суб’єктів АПК є також інформація від МЗС, отримана засобами електронного документообігу, що надійшла від однієї із таких країн, як Республіка Болгарія, Румунія, Словацька Республіка, Угорщина та Республіка Польща, про декларування в митний режим імпорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТЗЕД 1001 99 00 00, 1005 90 00 00, 1205 10 90 00, 1205 90 00, 1206 00 91 00, 1206 00 99 00, без наявності підтвердження за результатами двосторонніх консультацій з партнерами таких країн згідно з вимогами, визначеними у додатку 4 до постанови КМУ від 27 грудня 2023 р. № 1402 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2024 рік».

Також документом встановлюється, що суб’єкт агропромислового комплексу, виключений з переліку верифікованих суб’єктів АПК, має право повторно подати заяву про включення до вказаного переліку не раніше ніж через шість місяців після його виключення.