Про затвердження Критеріїв з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період

Зі змінами, внесеними наказом Мінагрополітики від 23.02.2023 р. № 242)

Відповідно до статті 25 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, підпункту 4 пункту 2 Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року № 76, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, що додаються.

2. Відділу з питань мобілізаційної роботи в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Міністр
Микола СОЛЬСЬКИЙ

ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
цифрової трансформації України
Олексій ВИСКУБ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
21 лютого 2023 року № 223

Критерії
з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період

1. Визначення підприємств, установ та організацій (далі – підприємство), які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, здійснюється за такими критеріями:

1) здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 1000 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності або має середню кількість застрахованих осіб-працівників не менше 50 осіб.

2) Підприємство:

провадить діяльність з виробництва, переробки та збуту (експорту) сільськогосподарської продукції, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно кодів класифікації видів економічної діяльності (КВЕД) Національного класифікатора України класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (далі – КВЕД-2010), є один з таких КВЕД:

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;

01.12 Вирощування рису;

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

01.14 Вирощування цукрової тростини;

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур;

01.21 Вирощування винограду;

01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;

01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів;

01.26 Вирощування олійних плодів;

01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;

01.29 Вирощування інших багаторічних культур;

01.30 Відтворення рослин;

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід;

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;

01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих;

01.45 Розведення овець і кіз;

01.46 Розведення свиней;

01.47 Розведення свійської птиці;

01.49 Розведення інших тварин;

01.50 Змішане сільське господарство;

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві;

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві;

01.63 Післяурожайна діяльність;

01.64 Оброблення насіння для відтворення;

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;

46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;

є виробником та/або постачальником засобів захисту рослин (пестицидів), насіння та/або садивного матеріалу, добрив, сільськогосподарської техніки, устаткування, обладнання і запасних частин до них, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук;

20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції;

28.30 Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами;

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;

забезпечує виробничо-технологічні процеси з приймання, очищення, сушіння, зберігання, переробки зерна, олійних та зернобобових культур, продуктів їх доробки, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

52.10 Складське господарство;

здійснює виробництво та реалізацію харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

10.11 Виробництво м’яса;

10.12 Виробництво м’яса свійської птиці;

10.13 Виробництво м’ясних продуктів;

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів;

10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

10.52 Виробництво морозива;

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості;

10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

10.81 Виробництво цукру;

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;

10.83 Виробництво чаю та кави;

10.84 Виробництво прянощів і приправ;

10.85 Виробництво готової їжі та страв;

10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угрупувань;

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;

10.31 Перероблення та консервування картоплі;

10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків;

10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів.

11.01 Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;

11.02 Виробництво виноградних вин;

11.03 Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;

11.04 Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;

11.05 Виробництво пива;

11.06 Виробництво солоду;

11.07 Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

12.00 Виробництво тютюнових виробів;

провадить рибогосподарську діяльність основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є один з таких КВЕД:

03.11. Морське рибальство;

03.12 Прісноводне рибальство;

03.21 Морське рибництво (аквакультура);

03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура);

здійснює науково-технічну діяльність щодо створення умов для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва і рівня продовольчої безпеки України, основним видом діяльності (станом на 01 січня 2022 року) згідно КВЕД-2010, є такий КВЕД:

71.20 Технічні випробування та дослідження;

72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;

72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;

72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук.

2. Для підтвердження відповідності критерію, зазначеному у підпункті 1 пункту 1 цих Критеріїв, підприємство надає відомості щодо:

1) площі оброблювальних угідь – в залежності від системи оподаткування, копію податкової декларації з усіма додатками, у тому числі з обов’язковим поданням додатку з розрахунком загального мінімального податкового зобов’язання до:

податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) за попередній податковий (звітний) рік;

податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи за попередній податковий (звітний) рік;

податкової декларації з податку на прибуток підприємств за попередній податковий (звітний) рік.

Зазначені копії податкових декларацій та Розрахунків подаються з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання або квитанцією про прийняття податкової декларації у разі її подання засобами електронного зв’язку або квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків, або поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу у разі надсилання податкової декларації поштою.

2) кількості застрахованих осіб – працівників – завірену копію Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року № 4, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року за № 111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 липня 2022 року N 189), за останній звітний період, із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку.

3. Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення в галузі сільського господарства національної економіки в особливий період, є відповідність двом критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв.

Начальник відділу
з питань мобілізаційної роботи
Сергій КРОПИВЧЕНКО