Закон України №7360 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану»

12 травня 2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України №7360 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану», яким внесені суттєві зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про валюту і валютне регулювання”.

Серед основних змін:

1. Внесені суттєві зміни до податкової звітності, зокрема з ПДВ, перевірок та бюджетного відшкодування податку на додану вартість:

 • повернення сум бюджетного відшкодування здійснюватиметься з 21 липня 2022 року;
 •  повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування;
 • за податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року податковий кредит формується на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 •  платники податку на додану вартість зобов’язані забезпечити протягом 6 місяців з дня припинення воєнного стану або протягом 60 днів з дня відновлення можливості виконання податкових обов’язків, реєстрацію в ЄРПН податкових накладних та розрахунків коригування, граничний термін реєстрації яких припадає на періоди, лютий, березень, квітень, травень 2022 року, та привести у відповідність податковий кредит, задекларований на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, з урахуванням даних податкових накладних та/або розрахунків коригування, зареєстрованих в ЄРПН.
 • Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків та перелік документів на підтвердження затверджується Мінфіном;
 • платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності, реєстрації у відповідних реєстрах податкових накладних, розрахунків коригування, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим Законом за умови: реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року; подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року;
 •  суми податку на додану вартість, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану, не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування  та зараховуються до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення;
 • платники податку на додану вартість до припинення або скасування воєнного стану, не мають права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

2. Внесені суттєві зміни щодо проведення перевірок контролюючими органами:

 • відновлюється проведення камеральних, фактичних, документальних перевірок документальних позапланових перевірок (за умови безпечності доступу до об’єктів та документів), що проводяться на звернення платника податків та/або у разі реорганізації юридичної особи чи для бюджетного відшкодування ПДВ, та/або документальних позапланових перевірок платників податків в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

 Хто і як визначатиме, чи безпечний доступ, Законом не визначено;

 • камеральні податкові перевірки податкових декларацій з податку на додану вартість та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;
 • камеральні податкові перевірки податкових декларацій з податку на додану вартість та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди червень, липень 2022 року – розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.
 • Подані уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з податку на додану вартість за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений цим пунктом для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку (подані в травні – перевірка буде з 21 липня по 20 вересня.

3. У березні 2022 року до Податкового кодексу України було внесено зміну, що на період дії правового режиму воєнного стану зупиняється перебіг строків, визначених цим Кодексом, іншим законодавством.

Прийнятим законом відновлюється перебіг строків щодо:

 • дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності,  сплати податків та зборів платниками податків;
 •  строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань,  прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;
 • строків проведення фактичних та документальних позапланових  перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення грошових зобов’язань,  прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

4. У березні 2022 року до Податкового кодексу України було внесено зміни, за якими не застосовувались штрафи та пеня за порушення, виявлені в результаті  податкових перевірок.

Прийнятим законом відновлюється притягнення до відповідальності платників податків  за вчинення податкових правопорушень, виявлених за результатами перевірок, за винятком їх вчинення внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажору).

У зв’язку з запровадженням воєнного стану в Україні з огляду на військову агресію Російської Федерації проти України, Торгово-промисловою палатою України (далі – ТПП України) повідомлено, що зазначені обставини з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

5. Звільняються від відповідальності (пеня 0,03 відсотка) імпортери/експортери, які порушили граничні терміни розрахунків за експортними/імпортними операціями у зв’язку з забороною експорту/імпорту товарів з РФ.