СМПУ: необґрунтоване зростання закупівельних цін на молоко-сировину провокує кризу у молочній галузі

За даними експертно-аналітичної служби Спілки молочних підприємств України, в жовтні посилилися кризові явища в молочній галузі України. Насамперед, це зумовлено значним підвищенням закупівельних цін на молоко-сировину, які за три останні місяці (серпень-жовтень) зросли з небаченою до цього швидкістю – на 18% – і вже впритул наблизилися до європейських.

Порівняння цінової ситуації у 2022 та 2023 рр.

«Гривневі» ціни

У 2022 році, після обвалу цін на молоко-сировину у перші місяці російського вторгнення, надалі ціни поступово зростали – навіть у «високий» сезон. Ціна станом на початок серпня-2022  практично відповідала рівню ціни станом на січень-лютий 2022 року (довоєнному рівню). Сезонне зростання ціни восени 2022 року не було стрімким – ціни жовтня зросли проти рівня липня (за 3 місяці) лише на 6,5%. Загалом за 2022 рік ціни на молоко-сировину в гривнях зросли на 7%.

У 2023 році ціни, починаючи з початку квітня і до початку серпня знижувалися – ціна станом на початок серпня складала 95% ціни лютого-березня-2023. Сезонне (осіннє) зростання ціни у 2023 році виявилося надто стрімким: ціни станом на кінець жовтня на 18% перевищували рівень цін станом на початок серпня. За 10 місяців 2023 року ціни у гривнях додали більш ніж 14% (порівнюючи з їх рівнем на початок року), що вдвічі перевищує рівень зростання за увесь 2022 рік. Як наслідок, ціни жовтня-2023 на 16% перевищили рівень цін жовтня-2022 (натомість у середньому по країнах ЄС ціни кінця жовтня-2023 були на 23% нижчими рівня цін жовтня-2022), зазначили в експертно-аналітичній службі СМПУ.

Ціни, виражені в євро

На цінову ситуацію (у перерахунку на євро) у 2022 році суттєво вплинула девальвація гривні, проведена НБУ у липні-2022 (до девальвації курс євро був менше 31 грн, після – понад 37 грн; гривня девальвувала майже на 20%).

Відповідно, якщо із березня-2022 до липня-2022 ціна молоко-сировини, виражена у євро, суттєво зростала (із €32,2/100 кг у березні до €35,5 у червні-2022), то з липня вона стрімко знизилася (особливо у серпні-2022). При цьому рівень ціни на молоко-сировину в Україні (у перерахунку на євро) у червні-2022 практично відповідав рівню довоєнного січня-2022. У вересні-2022 ціна (у перерахунку на євро) склала  €31,1, а станом на кінець 2022 року – €30,9. За 2022 рік ціна молоко-сировини (виражена в євро) знизилася майже на 15% (при порівнянні рівня цін станом на початок та кінець 2022 року), відмітили в експертно-аналітичній службі СМПУ.

Рівень ціни на молоко-сировину в Україні у І півріччі 2023 року був достатньо комфортним для вітчизняних молокопереробних підприємств. З березня-2023 ціни, виражені в євро, знижувалися: із €31,2/100 кг у березні до €29,4 у травні-2023 та €28,7 у липні. Цьому сприяло як зниження рівня гривневих цін, так і стабільність курсу гривня/євро (на рівні близько 40 грн/євро у квітні-серпні).

Як наслідок, до серпня ціни 2023 року, виражені в євро, були суттєво нижчими за відповідні показники 2022 року, зазначили  в експертно-аналітичній службі СМПУ.

Проте із серпня рівень цін на молоко-сировину, виражених у євро, почав зростати – як через зростання гривневих цін (+18% за серпень-жовтень), так і внаслідок ревальвації офіційного курсу гривні (із 40,43 у липні до 38,56 у жовтні; зміцнення – майже на 5%).

У вересні-2023 рівень ціни, виражений у євро, зріс до €32,2/100 кг, а у жовтні-2023 – до €35,3/100 кг. Ціна (виражена в євро) станом на кінець жовтня перевищила ціну кінця липня (тобто ціну 3-місячної давності) на 23%.

Ціна (виражена в євро) станом на кінець жовтня була на 14,5% вище рівня ціни, що фіксувався станом на початок 2023 року.

Як наслідок, вітчизняні молокопереробні підприємства практично втратили конкурентні переваги у вигляді більш дешевшої молоко-сировини, відмітили в експертно-аналітичній службі СМПУ. Адже у жовтні-2023 різниця між рівнем цін в Україні та країнах ЄС суттєво скоротилася (рис. 1 та 2, табл. 1).

З даних, наведених у таблиці, чітко видно, що конкурентна перевага вітчизняних молокопереробних підприємств за рахунок більш дешевшої молоко-сировини у жовтні-2023 вже практично нівелювалася.

При цьому стрімке зростання ціни молоко-сировини складно пояснити відповідним підвищенням собівартості виробництва молока, адже восени 2023 року рентабельність такої діяльності суттєво зросла. Тому основна причина криється в наявному дефіциті сировини і, як наслідок, ажіотажному попиті, який створює начебто “безмежні” можливості для заробітку виробникам молока «у моменті». Проте наявний рівень ціни сировини вже призводить до того, що діяльність переробних підприємств стає економічно невигідною та практично перекриває можливості експорту. Сподіватись на те, що відповідне необґрунтоване підвищення рівня ціни буде профінансоване з кишень споживачів, неправильно, як мінімум, із соціального боку, зазначили представники експертно-аналітичної служби СМПУ.

Учасникам ринку необхідно усвідомлювати, що “безмежними” заробітки постачальників молоко-сировини в умовах її дефіциту можуть бути лише до того часу, коли економіка молокопереробки вже не зможе «переварювати» стрімке зростання цін на сировину в умовах штучно створеного цінового буму. Після цього, з економічної точки зору, доцільнішим буде зменшити/стабілізувати обсяги молокопереробки, ніж й надалі вести конкурентні війни в гонитві за сировинною базою та стимулювати подальше зростання цін. За таких умов може сформуватись профіцит молоко-сировини, і, як наслідок, відбудеться корекція її ціни до економічно обґрунтованого рівня, відмітили в експертно-аналітичній службі СМПУ.