СМПУ: потреби молочної галузі мають бути враховані в Держбюджеті-2024

Галузеві показники та аналіз ситуації в молочному скотарстві та переробці свідчать про те, що з поверненням вимушених мігрантів в Україну вітчизняні виробники не зможуть забезпечити ринок достатньою кількістю продукції і ринок країни заполонить імпортна продукція. Водночас, продовжиться скорочення поголівʼя, зменшиться обсяг виробництва і переробки молока.

Спілка молочних підприємств України звернулася до Мінагрополітики з проханням врахувати потреби молочної галузі при формуванні бюджетного запиту для підготовки Держбюджету-2024 і закликає передбачити фінансування окремих напрямів державної підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції.

Висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів на шляху відновлення та розвитку агропромислового комплексу України.

Хочемо вкотре привернути Вашу увагу на критичну ситуації, яка склалась у молоко- продуктовому підкомлексі та до необхідності вжиття стимулюючих заходів, зокрема відновлення дії окремих напрямів державної підтримки розвитку тваринництва та переробки с.-г. продукції, передбаченої бюджетною програмою «Фінансова підтримка с.-г. товаровиробників”.

За останні шість років (2017-2022) поголів’я корів в Україні знизилось на 36 %: у господарств населення – на 41%, у с.-г. підприємств – на 18,7 %. Станом на початок 2023 р. поголів’я корів у господарств населення знизилось нижче рівня 1 млн голів., у с.-г. підприємств – нижче 0,4 млн голів. Обсяги виробництва молока за цей же період загалом знизились на чверть із 10,3 млн т. у 2017 р. до 7,8 млн т у 2022 р. Причому зниження обсягів виробництва молока господарствами населення склало більш як на третину, с.-г. підприємствами – на 2,5 %.

Обсяги надходження молока-сировини на промислову переробку за останні шість років (2017-2022 р.) знизились більш як на 35 % (із 4,2 млн т у 2017 р. до 2,7 млн т у 2022 р.).

Особливо невтішними виглядають результати державного управління молочною галуззю на тлі показників сусідніх із Україною країн, зокрема, Польщі. Якщо у 2016 р. Польща та Україна мали практично однакове поголів’я корів (понад 2,1 млн гол.), то станом на початок 2023 р. поголів’я корів в Польщі більш як у півтора рази перевищує показник України. У 2016 р. різниця в обсягах виробництва молока в Польщі та Україні не перевищувала 20 % – натомість у 2022 р. обсяги виробництва молока у Польщі майже вдвічі перевищили показник України.

У 2016 р. надходження молока на промислову переробку у Польщі у 2,5 рази перевищували відповідний показник по Україні – у 2022 р. відповідна різниця сягнула 4,5 разів. Обсяги експорту молокопродуктів у Польщі у 2017 р. перевищували €2,2 млрд, а в Україні того ж року вони

складали $0,28 млрд. У 2022 р. обсяг експорту молокопродуктів з Польщі зріс до €3,6 млрд, а в Україні – знизився до $0,25 млрд.

Очевидно, що сталий розвиток молочної галузі у сусідніх з Україною країнах зумовлений реалізацією заходів державної підтримки – і в першу чергу, бюджетного стимулювання.

В Україні у 2023 р. спостерігається суттєве зниження обсягів експорту молокопродуктів – натомість, обсяги їх імпорту почали зростати.

Очевидно, що у 2023 р. повториться ситуація 2021 р., коли Україна була нетто-імпортером молокопродуктів, причому обсяги імпорту в декілька разів перевищували обсяги експорту.

При цьому, у 2022 р. Україна мала позитивний баланс експорту-імпорту молокопродуктів на тлі значного зниження кількості їх споживачів внаслідок міграції населення за межі України через російську військову агресію.

У 2023 р. українці стали масово повертатись в Україну – проте наявних всередині країни обсягів молоко-сировини вже не вистачає для задоволення їх потреб у харчуванні молочними продуктами. Адже досить вагома частина молочних ферм була зруйнована внаслідок військової агресії, а значна частина територій знаходиться неподалік від зони ведення бойових дій – внаслідок цього відповідні суб’єкти відмовляються від подальшого утримання корів.

Також необхідно зважати на катастрофічну тенденцію із утримання корів у господарствах населення: у 2022 р. зниження обсягів виробництва цією категорією виробників склало майже 1 млн т, ледве перетнувши позначку у 5 млн т (-15,3 %).

Очевидно, що відновити втрачене поголів’я корів, а отже, й обсяги виробництва молока, у найближчій перспективі буде вкрай непросто – особливо за відсутності будь-яких заходів з боку держави щодо стимулювання розвитку молочного скотарства. Суб’єкти аграрного бізнесу вкрай неохоче інвестують у молочне скотарство – навіть ті з них, хто вже представлений в галузі.

Основними причинами цього є значний обсяг інвестицій в будівництво і забезпечення функціонування молочних ферм та тривалий період їх окупності, незіставний як із діяльністю у рослинництві, так і з діяльністю в інших видах тваринництва.

Свого часу для підтримки діяльності у сфері молочного скотарства застосовувався спецрежим справляння ПДВ, внаслідок чого рентабельність молочного бізнесу суттєво зростала. Відміняючи свого часу дію спецрежиму ПДВ, держава обіцяла надавати адекватні обсяги бюджетного фінансування тим галузям, які реально потребують державної підтримки. Очевидно, що до їх числа належить і молочне скотарство.

На жаль, із реформуванням Мінагрополітики та його об’єднанням із Мінекономіки, обсяги підтримки тваринництва в Україні знизились в рази. У 2022 р., із об’єктивних причин бюджетна підтримка розвитку молочного скотарства не здійснювалась – за виключенням незначних обсягів бюджетної дотації за утримання корів фізичними особами за рахунок коштів донорів. Така ж ситуація спостерігається у 2023 р.

Очевидно, що у разі, якщо заходи стимулювання розвитку молочного скотарства державою не будуть вживатись, то вести мову зростання молочної галузі недоречно. Вважаємо, саме так і виглядатиме відповідний розділ «Стратегії розвитку АПК України», який було представлено на міжнародній Конференції з питань відновлення України в Лондоні 21-22 червня 2022 року, – без застосування будь-яких стимулюючих заходів.

Наслідком відсутності будь-яких стимулюючих заходів з боку держави вже в найближчій перспективі стане дефіцит молоко-сировини – внаслідок збільшення обсягів споживання молокопродуктів через повернення українців із-за кордону. Відповідно, її ціна зросте, як зростуть і обсяги імпорту молокопродуктів, оскільки обсяги внутрішнього виробництва не дозволять забезпечити належне покриття потреби наявного населення у якісних молокопродуктах.

З огляду на вищезазначене, від імені усіх суб’єктів молочної галузі, закликаємо Вас вжити заходів щодо стимулювання розвитку молочного скотарства в Україні, а саме відобразити при формуванні Міністерством бюджетного запиту в процесі підготовки проекту

Держбюджету-2024 бюджетний ресурс для відновлення дії окремих напрямів державної підтримки розвитку тваринництва та переробки с.-г. продукції, передбаченої бюджетною програмою «Фінансова підтримка с.-г. товаровиробників”, а саме:

  • часткове відшкодування вартості племінних корів (телиць, нетелей), сперми, ембріонів;
  • спеціальну бюджетну дотацію за приріст поголів’я корів власного відтворення.

У разі неможливості закладання відповідного бюджетного ресурсу у проекті Держбюджету-2024, просимо посприяти реалізації інших заходів державної фінансової підтримки розвитку молочного скотарства, зокрема відновленню дії спецрежиму ПДВ при здійсненні операцій із постачання молоко-сировини – на уточнених умовах справляння (50/50 – половина сум ПДВ-зобов’язань сплачується до бюджету, інша половина використовується на розвиток молочного скотарства – із подальшим аудитом цільового використання бюджетного фонду на молочних підприємствах контролюючими органами).

За необхідності, готові оперативно долучитись до формування інструментарію державної фінансової підтримки розвитку молочного скотарства в Україні.