В Україні погіршується баланс зовнішньої торгівлі молокопродуктами

Моніторинг показників зовнішньої торгівлі, який постійно ведеться експертно-аналітичною службою Спілки молочних підприємств України, показує різноспрямовані тенденції зміни обсягів експорту / імпорту молокопродуктів у 2023 році. Зокрема, обсяги експорту молокопродуктів за 11 місяців поточного року у вартісному виразі знизилися у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 29%, натомість обсяги імпорту зросли на 13 %.

Сальдо експорту-імпорту молокопродуктів (із врахуванням казеїну) в осінні місяці 2023 року стало від’ємним – на відміну від ситуації минулорічної давнини. При цьому, найбільший вплив на зміну результуючого показника експорту-імпорту зумовила торгівля маслом: обсяги імпорту цього продукту суттєво зросли (у 2,1 рази у натуральному виразі та 1,9 рази – у вартісному), натомість обсяги експорту стрімко знизились (в 1,8 рази у натуральному виразі та майже удвічі – у вартісному).

Як наслідок, частка масла у вартісній структурі експорту у листопаді 2023 р. у порівнянні з листопадом 2022 р. знизилась майже вдвічі (із понад 38 % до менш як 20 %). Натомість, частка цього продукту у обсягах імпорту зросла майже втричі – із 5,6 % у листопаді 2022 р. до 16,1 % у листопаді 2023 р.

Отже, за висновками експертів СМПУ, основною причиною утримання відʼємного сальдо зовнішньої торгівлі молочними продуктами у листопаді (як, зрештою і у жовтні) є негативні зміни в обсягах експорту-імпорту масла.