Вадим Чагаровський: Закон про молоко і молочні продукти не потрібний

Вадим Чагаровський, Голова Спілки молочних підприємств України

Ще у 2004 році Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про молоко i молочні продукти». З того часу цей Закон переглядався 7 разів, вносилися поправки, і неодноразово ця активність по вдосконаленню Закону використовувалася у цілях далеких від інтересів молочної галузі.

Зараз нормативно-правове регулювання на ринку молока здійснюється 60 регуляторними актами: вже згаданим Законом “Про молоко і молочні продукти” і 14 іншими Законами, 18 актами Кабміну, 26 актами Мінагрополітики, Мінекономіки та інших, Постановою Кабміну СРСР №303 від 1983 року і Законом ВР УРСР “Про захист прав споживачів”.

Чому СМПУ виступає за скасування Закону “Про молоко і молочні продукти”? Цей Закон містить низку недоліків, наприклад, визначає показники якості та безпечності щодо молочних продуктів, які регулюються Законом України «Про основні вимоги якості та безпечності», адаптованим до вимог ЄС, та Наказом Мінагрополітики від 12.03.2019 №118.

Цим Законом не передбачений механізм державної підтримки розвитку галузі і при цьому він містить низку обов’язків, які порушують свободу ведення господарської діяльності, наприклад, вимогу вести документацію. Проте перелік такої документації відсутній. Вимоги дотримуватися нормативних документів надаються без чіткого визначення цих документів. Це створює ризики маніпуляцій владними контролюючими структурами.

Діючий Закон “Про молоко і молочні продукти” зобов’язує переробляти сировину (здійснювати повну переробку), а це суперечить Господарському кодексу України, так як обмежує свободу діяльності cyб’єктів господарювання.

Ще одним прикладом недосконалості Закону є відсутність процедурної організації лабораторних досліджень, тобто, не враховано вимоги Закону України “Про метрологічну діяльність”, якими передбачено умови акредитації лабораторій.

Така болюча для українських виробників тема як існування “сірого” та “тіньового” ринків також не відображена в Законі, не зазначено принципових ознак цих ринків, що суперечить вимогам ЄС, встановленим Регламентом 1308/2013 «Про запровадження загальних правил на ринках продажу сільськогосподарської продукції». Крім того, Закон регулює діяльність тільки юридичних осіб та ФОП, а одноосібники, фізичні особи, якими виробляється левова частка молока в країні, залишаються поза увагою. Джерелом непорозумінь є також дублювання термінів та визначень молока та молочних продуктів в ДСТУ.

Це неповний перелік недоліків Закону, але важливо відмітити ще один – цей Закон дає можливість його використання для маніпулювання народними депутатами перед виборчими перегонами шляхом внесення безкінечних змін до Закону, і ця можливість неодноразово використовувалася.

Всупереч законодавству ЄС, цей Закон надає можливість виносити пропозиції щодо термінів та визначень продуктів, які містять молоко i молочні продукти. В Європейському Союзі ж відсутні нормативні акти, що встановлюють особливі вимоги до харчових продуктів, які «імітують молоко i молочні продукти».

Всі ці недоліки давно відомі. Хочу нагадати, що саме тому при вступі України до СОТ цей Закон був у переліку законодавчих актів, які підлягають скасуванню.

Тому СМПУ звертається до народних депутатів з проханням ініціювати скасування цього Закону, замість якого мають бути розроблений нормативно-правовий акт “Вимоги до молока і молочних продуктів”.