Як змінилося молочне скотарство України за останні 6 років

Загальні зміни
За останні шість років (2017-2022) поголів’я корів в Україні знизилось на 36%: у господарств
населення – на 41%, у сільгосподарських підприємств – на 18,7%.
Станом на початок 2023 року поголів’я корів у господарств населення знизилось нижче рівня 1 млн
голів., у сільгосппідприємств – нижче 0,4 млн голів. Як наслідок, частка сільгосппідприємств у загальному
поголів’я корів в Україні зросла із 23% станом на початок 2017 року до понад 29% станом на початок 2023 року.
На тлі зростання продуктивності корів обсяги виробництва молока загалом знизились на чверть: у
господарствах населення – на третину, у с.ільгосппідприємствах – практично не змінились. Загалом обсяги
виробництва молока в Україні знизились нижче позначки у 7,8 млн т (у 2017 році складали 10,3 млн т).
Частка сільгосппідприємств у загальних обсягах виробництва молока в Україні зросла із 26,9 % у 2017
року до понад 34 % у 2022 році.

Регіональні зміни поголів’я корів
Найменше зменшення поголів’я корів у господарств населення (01.01.2023 проти 01.01.2017)
зафіксовано в Одеській, Хмельницькій (менше 13 %), Тернопільській, Закарпатській та Чернівецькій
областях (близько 20%), найбільше – крім окупованих Херсонської та Запорізької областей – у Харківській
та Миколаївській (понад 60%), Чернігівській, Львівській, Сумській (близько 50 %) областях. На більш як
45% скоротилось поголів’я корів у господарствах населення Вінницької та Київської областей.
Натомість, поголів’я корів у сільгосппідприємств суттєво зросло у Тернопільській (у 1,5 рази) та Івано-Франківській (на 17%) областях. У Київській, Кіровоградській, Хмельницькій областях зафіксовано
зростання поголів’я (01.01.2023 проти 01.01.2017) на 1-2 %. Незначне зниження поголів’я корів у сільгосппідприємствах (менше 8%) зафіксовано у Вінницькій, Волинській, Львівській, Миколаївській, Черкаській
та Житомирській областях. Окрім окупованих областей, найбільше поголів’я корів у сільгосппідприємств
знизилось у Харківській та Рівненській областях (понад 40%), а також Чернівецькій та Одеській областях
(понад 30 %). В середньому на чверть скоротилось поголів’я корів у сільгосппідприємств Сумської та
Дніпропетровської областей.

Регіональні зміни обсягів виробництва молока (2017-2022)
В усіх областях (крім Хмельницької) обсяги виробництва молока господарствами населення
знизились. Незначне зниження характерне для Закарпатської та Тернопільської областей (менше 10%).
Більш як на 60% знизились обсяги виробництва молока господарствами населення Харківської, Київської
та Запорізької областей, майже вдвічі – у господарствах населення Миколаївської, Чернігівської та
Черкаської областей, більш як на 40% – Сумської та Вінницької областей.
Натомість, у половині областей обсяги виробництва молока сільгосппідприємствами зросли, зокрема у
Тернопільській (у 2,3 рази), у Волинській та Хмельницькій (на понад 40%), у Вінницькій, Миколаївській
та Кіровоградській (більш як на чверть) областях. Найбільше зниження обсягів виробництва молока
зафіксовано у Запорізькій та Закарпатській областях (майже 60 %), Харківській (вдвічі), Чернівецькій,
Рівненській та Одеській областях (близько 40%).

Зміна молочної карти України
Виробництво молока у сільсьгосподарських підприємствах за останні шість років дещо змістилось на захід та у центр України. Ключові обсяги молоко-сировини у 2022 ройі сконцентровані у Черкаській, Полтавській,
Чернігівській, Київській, Хмельницькій Житомирській, Сумській та Тернопільській областях. Частка цих
восьми областей сягає майже 75% загальних обсягів виробництва молока сільгосппідприємствами України, а
обсяг виробництва у кожній перевищує 150 тис т (у Полтавській та Черкаській – 300 тис т). Суттєво
знизились обсяги виробництва молока сільгосппідприємствами Харківської та Дніпропетровської областей, а
також Полтавської та Сумської областей. Відповідна сировинна база молокопереробних підприємств
сконцентрована у центральній та північній частинах України – при цьому також зросли обсяги виробництва
молока у Тернопільській та Волинській областях.
Натомість виробництво молока у господарств населення суттєво змістилось на захід – понад 300 тис
тонн виробляється господарствами населення Хмельницької, Вінницької, Львівської, Івано-Франківської,
Тернопільської, Житомирської та Закарпатської областей. Також все ще високими показниками обсягів
виробництва вирізняються Полтавська та Одеська області (265-270 тис т). Загалом, на частку зазначених
дев’яти областей приходиться понад 60 % загальних обсягів виробництва молока господарствами
населення. На Лівобережній Україні та у південних областях обсяги виробництва молока господарствами
населення є суттєво меншими, ніж у західних областях, темпи зниження у яких є суттєво меншими.