Запобігання недобросовісним торговим практикам: досвід ЄС та законодавчі ініціативи в Україні

Цій темі було присвячено засідання круглого столу Торгово-промислової палати України, участь у якому від Спілки молочних підприємств України взяв виконавчий директор Спілки Арсен Дідур.

Для агропромислового сектору економіки України найбільш чутливим є питання врегулювання взаємовідносин  виробників харчової продукції з торговельними мережами. Учасники круглого столу підтримали процес врегулювання проблемних питань й розгляду зазначених законопроєктів у Верховній Раді, а також провели аналіз усіх проєктів, котрі пропонуються до розгляду.

СМПУ та ряд інших галузевих асоціацій висловили думку, що найбільш збалансований і прийнятний для виробників, і для торгівельних мереж є проект Закону №6068-3 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту від недобросовісної конкуренції». Ним пропонується врегулювати існуюче викривлення на ринку внесенням змін до існуючих законів, що дозволить набагато швидше провести всі законодавчі процедури і перейти до нової моделі відносин.

Маємо надію, що саме цей проєкт підтримає комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку, або ж візьме його за основу для напрацювання кінцевого варіанту документу.

За результатами обговорення буде сформовано консолідоване рішення в інтересах споживачів, виробників і торгівлі, яке Палата відстоюватиме на рівні державних інституцій.